Доходи бюджету на 2018 рік

Заплановано на рік

7 137 654,1 тис. грн.

Виконано за I півріччя

4 060 013,3 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 3 688 148,7 1 923 085,8 52,14 3688148674.00 1923085808.37 52.14
2 Неподаткові надходження 217 982,8 138 257,7 63,43 217982786.53 138257704.32 63.43
3 Доходи від операцій з капіталом 2 864,0 6 663,8 232,67 2864000.00 6663757.56 232.67
4 Офіційні трансферти 3 224 433,6 1 987 528,4 61,64 3224433634.56 1987528429.23 61.64
5 Цільові фонди   4 225,0 4 477,6 105,98 4225000.00 4477567.03 105.98
Всього 7 137 654,1 4 060 013,3 56,88