Доходи бюджету на 2018 рік

Заплановано на рік

7 100 357,6 тис. грн.

Виконано за I квартал

1 985 261,3 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 3 688 148,7 918 719,1 24,91 3688148674.00 918719060.63 24.91
2 Неподаткові надходження 193 832,6 59 174,8 30,53 193832610.54 59174777.97 30.53
3 Доходи від операцій з капіталом 2 864,0 3 219,1 112,4 2864000.00 3219061.77 112.4
4 Офіційні трансферти 3 211 287,3 1 003 070,6 31,24 3211287295.00 1003070606.73 31.24
5 Цільові фонди   4 225,0 1 077,8 25,51 4225000.00 1077766.79 25.51
Всього 7 100 357,6 1 985 261,3 27,96