Власні надходження бюджетних установ

Заплановано на рік

156 962,9 тис. грн.

Виконано за рік

157 972,5 тис. грн.

 


Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами 107 490,2 108 441,6 100,89 107490244.36 108441578.93 100.89
2 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 49 472,7 49 530,9 100,12 49472694.56 49530924.41 100.12
Всього 156 962,9 157 972,5 100,64