Податкові надходження

Заплановано на рік

3 058 864,7 тис. грн.

Виконано за рік

3 107 083,9 тис. грн.

 


Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податок та збір на доходи фізичних осіб 1 867 255,5 1 899 744,9 101,74 1867255503.00 1899744852.25 101.74
2 Податок на прибуток підприємств 8 683,8 11 671,5 134,41 8683800.00 11671512.46 134.41
3 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 10,8 11,5 106,48 10800.00 11479.10 106.48
4 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції). Паливо. 16 690,4 17 234,8 103,26 16690430.00 17234766.80 103.26
5 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції). Паливо. 67 356,6 66 609,2 98,89 67356600.00 66609155.39 98.89
6 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 123 380,0 123 283,5 99,92 123380000.00 123283484.10 99.92
7 Податок на майно 854 347,0 857 162,3 100,33 854347000.00 857162264.06 100.33
8 Збір за провадження підприємницької діяльності, до 01.01.2015 0,0 -111,9 0,0 0.00 -111922.05 0
9 Єдиний податок   75 870,6 79 324,9 104,55 75870600.00 79324879.03 104.55
10 Екологічний податок 45 270,0 51 689,1 114,18 45270000.00 51689149.14 114.18
11 Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 0,0 -14,5 0,0 0.00 -14471.70 0
12 Кошти, що передаються (отримуються), як компенсація із загального фонду державного бюджету бюджетам місцевого самоврядування 0,0 478,7 0,0 0.00 478704.81 0
Всього 3 058 864,7 3 107 083,9 101,58