Доходи бюджету на 2016 рік

Заплановано на рік

4 899 378,4 тис. грн.

Виконано за рік

5 076 392,7 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 2 420 362,2 2 532 115,0 104,62 2420362205.00 2532115015.69 104.62
2 Неподаткові надходження 196 537,4 271 252,7 138,02 196537408.46 271252694.15 138.02
3 Доходи від операцій з капіталом 11 498,9 3 535,7 30,75 11498900.00 3535732.88 30.75
4 Офіційні трансферти 2 268 462,8 2 265 362,3 99,86 2268462838.12 2265362294.80 99.86
5 Цільові фонди   2 517,0 4 127,0 163,97 2517000.00 4126960.72 163.97
Всього 4 899 378,4 5 076 392,7 103,61