Надходження бюджету на 2020 рік

Заплановано на рік

7 675 615,4 тис. грн.

Виконано за рік

6 705 215,1 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 6 176 743,0 5 212 571,2 84,39 6176743017.00 5212571241.45 84.39
2 Неподаткові надходження 210 496,8 214 200,3 101,76 210496766.34 214200326.77 101.76
3 Доходи від операцій з капіталом 14 368,5 17 057,0 118,71 14368487.00 17056999.93 118.71
4 Офіційні трансферти 1 243 381,9 1 240 576,7 99,77 1243381928.54 1240576710.48 99.77
5 Цільові фонди   21 939,6 20 809,9 94,85 21939601.00 20809870.19 94.85
6 Місцеві запозичення до бюджету розвитку 8 685,6 0,0 0,0 8685600.00 0.00 0
Всього 7 675 615,4 6 705 215,1 87,36