Інші субвенції з місцевого бюджету

Заплановано на рік

11 204,2 тис. грн.

Виконано за I квартал

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 5 204,2 0,0 0,00
2 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 6 000,0 0,0 0,00
Всього 11 204,2 0,0 0,00