Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Заплановано на рік

250,0 тис. грн.

Виконано за I квартал

57,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 250,0 57,0 22,80
Всього 250,0 57,0 22,80