Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

Заплановано на рік

16 250,0 тис. грн.

Виконано за I квартал

2 120,2 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3 665,2 0,0 0,00
2 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 12 584,8 2 120,2 16,85
Всього 16 250,0 2 120,2 13,05