Інші заходи та заклади молодіжної політики

Заплановано на рік

474,8 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 9,3 0,0 0,00
2 Інші виплати населенню 465,5 0,0 0,00
Всього 474,8 0,0 0,00