Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

Заплановано на рік

382,0 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 102,0 0,0 0,00
2 Оплата послуг (крім комунальних) 280,0 0,0 0,00
Всього 382,0 0,0 0,00