Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»

Заплановано на рік

558,8 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 415,2 0,0 0,00
2 Оплата послуг (крім комунальних) 143,6 0,0 0,00
Всього 558,8 0,0 0,00