Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

Заплановано на рік

84,4 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 84,4 0,0 0,00
Всього 84,4 0,0 0,00