Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

Заплановано на рік

376,9 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 75,1 0,0 0,00
2 Оплата послуг (крім комунальних) 186,8 0,0 0,00
3 Інші виплати населенню 115,0 0,0 0,00
Всього 376,9 0,0 0,00