Методичне забезпечення діяльності закладів освіти

Заплановано на рік

15 530,1 тис. грн.

Виконано за I півріччя

8 127,1 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 11 778,6 6 471,9 54,95 11778552.00 6471925.71 54.95
2 Нарахування на оплату праці 2 591,3 1 430,0 55,18 2591281.00 1429991.94 55.18
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 83,8 1,9 2,27 83760.00 1920.60 2.27
4 Оплата послуг (крім комунальних) 834,6 117,2 14,04 834580.00 117218.76 14.04
5 Видатки на відрядження 39,1 6,3 16,11 39072.00 6317.20 16.11
6 Оплата теплопостачання 124,3 75,7 60,90 124273.00 75748.49 60.9
7 Оплата водопостачання та водовідведення 9,2 2,6 28,26 9200.00 2627.57 28.26
8 Оплата електроенергії 61,2 20,7 33,82 61184.00 20731.10 33.82
9 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 7,6 0,6 7,89 7574.00 583.15 7.89
10 Інші поточні видатки 0,6 0,0 0,00 612.00 0.00 0
Всього 15 530,1 8 127,1 52,33