Надання спеціальної освіти мистецькими школами

Заплановано на рік

135 359,5 тис. грн.

Виконано за I півріччя

63 751,2 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 102 227,3 48 764,1 47,70 102227339.00 48764077.01 47.7
2 Нарахування на оплату праці 22 490,0 10 707,0 47,61 22490017.00 10706991.89 47.61
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1 446,5 631,7 43,67 1446459.00 631701.60 43.67
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 4,3 2,3 53,49 4280.00 2336.86 53.49
5 Оплата послуг (крім комунальних) 3 193,3 973,1 30,47 3193307.00 973136.26 30.47
6 Видатки на відрядження 197,3 26,1 13,23 197292.00 26100.23 13.23
7 Оплата теплопостачання 4 272,8 2 107,2 49,32 4272787.14 2107211.11 49.32
8 Оплата водопостачання та водовідведення 111,9 41,2 36,82 111920.00 41224.99 36.82
9 Оплата електроенергії 279,3 92,3 33,05 279287.00 92327.09 33.05
10 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 64,5 22,8 35,35 64495.86 22768.76 35.35
11 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 50,8 12,2 24,02 50801.00 12194.00 24.02
12 Інші поточні видатки 312,4 134,9 43,18 312446.00 134866.64 43.18
13 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 709,1 236,3 33,32 709103.00 236268.00 33.32
Всього 135 359,5 63 751,2 47,10