Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Заплановано на рік

154 975,9 тис. грн.

Виконано за I півріччя

63 728,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 93 890,2 43 546,9 46,38 93890217.00 43546869.62 46.38
2 Нарахування на оплату праці 20 655,8 9 740,4 47,16 20655848.00 9740360.57 47.16
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 5 078,0 2 320,7 45,70 5078024.51 2320742.65 45.7
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 175,5 84,7 48,26 175470.00 84658.40 48.26
5 Продукти харчування 8 524,3 0,0 0,00 8524300.20 0.00 0
6 Оплата послуг (крім комунальних) 11 882,2 2 393,6 20,14 11882211.00 2393631.15 20.14
7 Видатки на відрядження 84,5 20,2 23,91 84492.00 20244.95 23.91
8 Оплата теплопостачання 9 943,2 4 300,2 43,25 9943199.00 4300218.94 43.25
9 Оплата водопостачання та водовідведення 495,6 97,6 19,69 495590.00 97596.63 19.69
10 Оплата електроенергії 1 892,2 628,1 33,19 1892249.00 628062.42 33.19
11 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 592,5 45,3 7,65 592510.00 45279.18 7.65
12 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 64,7 6,3 9,74 64696.00 6300.00 9.74
13 Інші виплати населенню 94,9 80,0 84,30 94908.00 80000.00 84.3
14 Інші поточні видатки 25,6 2,6 10,16 25588.00 2561.83 10.16
15 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 1 576,6 461,5 29,27 1576581.00 461521.00 29.27
Всього 154 975,9 63 728,0 41,12