Витрати бюджету на 2020 рік

Заплановано на рік

6 246 377,5 тис. грн.

Виконано за I півріччя

2 872 101,2 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Державне управління 225 133,5 99 349,5 44,13 225133478.00 99349499.08 44.13
2 Освіта 2 717 500,0 1 283 226,9 47,22 2717500035.00 1283226885.20 47.22
3 Охорона здоров'я 436 138,1 302 589,5 69,38 436138076.00 302589523.93 69.38
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 461 049,5 210 382,1 45,63 461049511.00 210382131.13 45.63
5 Культура і мистецтво 122 151,7 46 491,2 38,06 122151693.00 46491163.18 38.06
6 Фізична культура і спорт 117 615,2 49 714,7 42,27 117615221.00 49714657.46 42.27
7 Житлово-комунальне господарство 366 248,3 112 489,3 30,71 366248326.00 112489288.94 30.71
8 Економічна діяльність 1 057 765,9 413 701,0 39,11 1057765917.00 413701004.83 39.11
9 Інша діяльність 68 510,4 24 848,3 36,27 68510386.00 24848325.82 36.27
10 Міжбюджетні трансферти 673 486,4 328 934,0 48,84 673486389.00 328934008.00 48.84
11 Кредитування, місцеві запозичення та місцеві гарантії 778,4 374,7 48,14 778442.00 374700.00 48.14
Всього 6 246 377,5 2 872 101,2 45,98