Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

Заплановано на рік

5 800,0 тис. грн.

Виконано за I квартал

5 800,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 4 500,0 4 500,0 100,00
2 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 1 300,0 1 300,0 100,00
Всього 5 800,0 5 800,0 100,00