Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

Заплановано на рік

4 500,0 тис. грн.

Виконано за I квартал

4 500,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 4 500,0 4 500,0 100,00
Всього 4 500,0 4 500,0 100,00