Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

Заплановано на рік

237,0 тис. грн.

Виконано за I квартал

10,2 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Видатки на відрядження 179,8 8,9 4,95
2 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 57,2 1,3 2,27
Всього 237,0 10,2 4,30