Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Заплановано на рік

214 349,0 тис. грн.

Виконано за I квартал

53 690,6 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 135 084,2 37 305,1 27,62
2 Нарахування на оплату праці 29 718,5 8 232,8 27,70
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 4 531,3 717,9 15,84
4 Оплата послуг (крім комунальних) 38 843,3 6 012,1 15,48
5 Видатки на відрядження 270,0 57,5 21,30
6 Оплата теплопостачання 4 237,5 1 101,5 25,99
7 Оплата водопостачання та водовідведення 179,9 26,0 14,45
8 Оплата електроенергії 1 374,6 230,8 16,79
9 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 54,2 6,5 11,99
10 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 5,6 0,0 0,00
11 Інші поточні видатки 50,0 0,4 0,80
Всього 214 349,0 53 690,6 25,05