Виконавчий комітет Криворізької міської ради

Адреса: площа Молодіжна (Мт) буд. 1
ЄДРПОУ: 04052169
Переглянути платежі Завершені тендери Плани закупівлі

Заплановано на рік

224 263,8 тис. грн.

Виконано за I квартал

59 523,0 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 135 084,2 37 305,1 27,62
2 Нарахування на оплату праці 29 718,5 8 232,8 27,70
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 5 124,7 976,4 19,05
4 Оплата послуг (крім комунальних) 42 264,1 6 388,1 15,11
5 Видатки на відрядження 449,8 66,4 14,76
6 Оплата теплопостачання 4 237,5 1 101,5 25,99
7 Оплата водопостачання та водовідведення 179,9 26,0 14,45
8 Оплата електроенергії 1 374,6 230,8 16,79
9 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 54,2 6,5 11,99
10 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 382,8 3,2 0,84
11 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 4 500,0 4 500,0 100,00
12 Інші поточні видатки 893,5 686,2 76,80
13 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,0 0,0 0,00
14 Капітальний ремонт інших об`єктів 0,0 0,0 0,00
15 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 0,0 0,0 0,00
Всього 224 263,8 59 523,0 26,54