Інша діяльність у сфері державного управління

Заплановано на рік

1 954,0 тис. грн.

Виконано за I півріччя

196,4 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 398,3 175,8 44,14
2 Оплата послуг (крім комунальних) 1 140,7 20,6 1,81
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 415,0 0,0 0,00
Всього 1 954,0 196,4 10,05