Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

Заплановано на рік

332,0 тис. грн.

Виконано за I півріччя

332,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 332,0 332,0 100,00
Всього 332,0 332,0 100,00