Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Заплановано на рік

6 554,4 тис. грн.

Виконано за I півріччя

4 773,1 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 764,8 427,7 55,92
2 Оплата послуг (крім комунальних) 404,8 95,5 23,59
3 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 5 374,8 4 250,0 79,07
4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 10,0 0,0 0,00
Всього 6 554,4 4 773,1 72,82