Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

Заплановано на рік

243,0 тис. грн.

Виконано за I півріччя

108,5 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,3 0,3 100,00
2 Оплата послуг (крім комунальних) 0,8 0,8 100,00
3 Інші виплати населенню 1,0 0,0 0,00
4 Інші поточні видатки 240,9 107,4 44,58
Всього 243,0 108,5 44,65