Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Заплановано на рік

93 742,7 тис. грн.

Виконано за I півріччя

55 943,6 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 25,1 5,1 20,32 25050.00 5126.00 20.32
2 Оплата послуг (крім комунальних) 422,6 184,2 43,59 422575.00 184232.48 43.59
3 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 10 193,0 3 793,2 37,21 10193000.00 3793213.28 37.21
4 Інші виплати населенню 82 424,5 51 913,9 62,98 82424539.00 51913936.96 62.98
5 Інші поточні видатки 70,0 4,0 5,71 70000.00 4000.00 5.71
6 Капітальні трансферти населенню 607,5 43,1 7,09 607500.00 43089.00 7.09
Всього 93 742,7 55 943,6 59,68