Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Заплановано на рік

13 665,1 тис. грн.

Виконано за I півріччя

6 513,8 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 6 325,6 2 804,5 44,34 6325609.00 2804504.13 44.34
2 Нарахування на оплату праці 1 408,2 623,9 44,30 1408201.00 623890.00 44.3
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1 003,1 566,5 56,47 1003084.74 566467.78 56.47
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 373,4 244,9 65,59 373389.00 244903.28 65.59
5 Продукти харчування 2 007,9 895,7 44,61 2007924.00 895696.28 44.61
6 Оплата послуг (крім комунальних) 339,3 104,5 30,80 339324.00 104476.99 30.8
7 Видатки на відрядження 4,3 1,7 39,53 4280.00 1704.00 39.53
8 Оплата теплопостачання 1 167,9 747,6 64,01 1167918.00 747573.38 64.01
9 Оплата водопостачання та водовідведення 140,0 49,7 35,50 140018.00 49665.98 35.5
10 Оплата електроенергії 518,7 253,6 48,89 518679.00 253558.37 48.89
11 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 5,6 3,0 53,57 5627.00 2981.00 53.57
12 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 120,4 120,4 100,00 120417.96 120417.96 100
13 Капітальний ремонт інших об`єктів 250,6 97,9 39,07 250600.00 97942.69 39.07
Всього 13 665,1 6 513,8 47,67