Інша діяльність у сфері державного управління

Заплановано на рік

415,0 тис. грн.

Виконано за I півріччя

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 415,0 0,0 0,00
Всього 415,0 0,0 0,00