Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Заплановано на рік

25,8 тис. грн.

Виконано за I півріччя

15,8 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 15,8 15,8 100,00
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 10,0 0,0 0,00
Всього 25,8 15,8 61,24