Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

Заплановано на рік

0,0 тис. грн.

Виконано за I півріччя

0,0 тис. грн.