Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

Заплановано на рік

0,0 тис. грн.

Виконано за I півріччя

0,0 тис. грн.