Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах

Заплановано на рік

211,2 тис. грн.

Виконано за I півріччя

180,8 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 62,5 62,5 100,00 62467.95 62467.95 100
2 Продукти харчування 3,0 3,0 100,00 2984.50 2984.50 100
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 76,1 45,7 60,05 76128.00 45710.00 60.05
4 Капітальний ремонт інших об`єктів 69,6 69,6 100,00 69622.00 69621.60 100
Всього 211,2 180,8 85,61