Фізична культура і спорт (за кодами КЕКВ)

Заплановано на рік

13 722,8 тис. грн.

Виконано за I півріччя

1 577,3 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 1 150,7 449,6 39,07 1150705 449621.66 39.07
2 Нарахування на оплату праці 253,2 103,3 40,80 253155 103284.53 40.8
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 304,1 154,8 50,90 304085.82 154797.23 50.9
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 12,8 10,2 79,69 12837 10242 79.69
5 Продукти харчування 0,0 0,0 0,00 0 0 0
6 Оплата послуг (крім комунальних) 127,0 19,7 15,51 126973.17 19674.03 15.51
7 Видатки на відрядження 65,6 0,0 0,00 65591 0 0
8 Оплата теплопостачання 129,3 38,4 29,70 129344 38446.02 29.7
9 Оплата водопостачання та водовідведення 120,1 28,5 23,73 120090 28509.17 23.73
10 Оплата електроенергії 157,5 33,2 21,08 157490 33154.12 21.08
11 Оплата природного газу 0,5 0,0 0,00 500 49 0
12 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 6,5 0,6 9,23 6520 610 9.23
13 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,0 0,0 0,00 0 0 0
14 Інші виплати населенню 0,0 0,0 0,00 0 0 0
15 Інші поточні видатки 158,3 64,5 40,75 158312.51 64481.64 40.75
16 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 320,0 320,0 100,00 320000 320000 100
17 Капітальний ремонт інших об`єктів 10 917,2 354,4 3,25 10917163.01 354404.08 3.25
Всього 13 722,8 1 577,3 11,49
 Завантажити в Excel