Інші заходи та заклади молодіжної політики

Заплановано на рік

441,9 тис. грн.

Виконано за I півріччя

236,3 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 8,1 0,0 0,00
2 Оплата послуг (крім комунальних) 0,1 0,0 0,00
3 Інші виплати населенню 433,7 236,3 54,48
Всього 441,9 236,3 53,47