Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Заплановано на рік

7 819,0 тис. грн.

Виконано за I півріччя

3 334,7 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 5 930,8 2 536,3 42,76
2 Нарахування на оплату праці 1 304,8 566,1 43,39
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 44,8 44,8 100,00
4 Оплата послуг (крім комунальних) 116,1 13,8 11,89
5 Видатки на відрядження 3,9 2,1 53,85
6 Оплата теплопостачання 310,7 95,4 30,70
7 Оплата водопостачання та водовідведення 18,7 7,9 42,25
8 Оплата електроенергії 89,1 68,3 76,66
Всього 7 819,0 3 334,7 42,65