Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

Заплановано на рік

239,4 тис. грн.

Виконано за I півріччя

60,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 22,6 0,0 0,00
2 Оплата послуг (крім комунальних) 160,0 60,0 37,50
3 Інші виплати населенню 56,8 0,0 0,00
Всього 239,4 60,0 25,06