Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Заплановано на рік

22 635,5 тис. грн.

Виконано за I півріччя

10 578,9 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 15 007,3 6 305,2 42,01
2 Нарахування на оплату праці 3 251,6 1 406,0 43,24
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 341,4 334,8 98,07
4 Оплата послуг (крім комунальних) 1 071,3 578,5 54,00
5 Видатки на відрядження 3,0 0,5 16,67
6 Оплата теплопостачання 2 720,5 1 857,1 68,26
7 Оплата водопостачання та водовідведення 45,9 9,9 21,57
8 Оплата електроенергії 194,5 86,9 44,68
Всього 22 635,5 10 578,9 46,74