Фінансова підтримка театрів

Заплановано на рік

24 762,9 тис. грн.

Виконано за I півріччя

10 332,6 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 24 762,9 10 332,6 41,73
Всього 24 762,9 10 332,6 41,73