Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Заплановано на рік

111 149,3 тис. грн.

Виконано за I півріччя

111 144,8 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 111 149,3 111 144,8 100,00
Всього 111 149,3 111 144,8 100,00