Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

Заплановано на рік

1 050,0 тис. грн.

Виконано за I півріччя

107,5 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Інші виплати населенню 1 050,0 107,5 10,24 1050000.00 107500.00 10.24
Всього 1 050,0 107,5 10,24