Фізична культура і спорт (за кодами КЕКВ)

Заплановано на рік

69 829,4 тис. грн.

Виконано за I півріччя

30 542,8 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 37 213,3 15 727,7 42,26 37213278 15727686.52 42.26
2 Нарахування на оплату праці 8 186,9 3 497,2 42,72 8186922 3497173.59 42.72
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1 413,6 652,3 46,14 1413589 652274.4 46.14
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 39,3 26,3 66,92 39297 26309.01 66.92
5 Продукти харчування 69,3 33,4 48,20 69297 33350 48.2
6 Оплата послуг (крім комунальних) 2 024,2 676,4 33,42 2024235 676398.63 33.42
7 Видатки на відрядження 1 657,9 914,3 55,15 1657944 914332.64 55.15
8 Оплата теплопостачання 8 954,8 4 334,5 48,40 8954810 4334516.93 48.4
9 Оплата водопостачання та водовідведення 1 584,3 323,2 20,40 1584258 323227.31 20.4
10 Оплата електроенергії 5 570,3 3 023,8 54,28 5570288 3023844.84 54.28
11 Оплата природного газу 1 608,0 1 032,7 64,22 1608031 1032713.79 64.22
12 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 32,1 8,8 27,41 32149 8800 27.41
13 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 397,1 158,0 39,79 397089 158002.16 39.79
14 Інші виплати населенню 1 060,5 118,0 11,13 1060500 118000 11.13
15 Інші поточні видатки 17,8 16,2 91,01 17754 16210.4 91.01
16 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,0 0,0 0,00 0 0 0
17 Капітальний ремонт інших об`єктів 0,0 0,0 0,00 0 0 0
Всього 69 829,4 30 542,8 43,74
 Завантажити в Excel