Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Заплановано на рік

5 224,5 тис. грн.

Виконано за I квартал

1 077,2 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Оплата послуг (крім комунальних) 41,0 0,0 0,00
2 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2 253,5 389,0 17,26
3 Інші поточні видатки 2 930,0 688,2 23,49
Всього 5 224,5 1 077,2 20,62