Інші субвенції з місцевого бюджету

Заплановано на рік

991,2 тис. грн.

Виконано за I квартал

479,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 774,8 479,0 61,82
2 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 216,3 0,0 0,00
Всього 991,2 479,0 48,33