Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Заплановано на рік

80 847,1 тис. грн.

Виконано за I квартал

36 554,2 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 16 601,7 4 803,8 28,94
2 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 64 245,5 31 750,5 49,42
Всього 80 847,1 36 554,2 45,21