Заходи з енергозбереження

Заплановано на рік

16 007,0 тис. грн.

Виконано за I квартал

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Оплата послуг (крім комунальних) 10 540,5 0,0 0,00
2 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 500,0 0,0 0,00
3 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 4 966,5 0,0 0,00
Всього 16 007,0 0,0 0,00