Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Заплановано на рік

8 860,0 тис. грн.

Виконано за I квартал

1 635,1 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 440,9 440,9 100,00
2 Оплата послуг (крім комунальних) 6 236,8 786,8 12,62
3 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 622,2 243,0 14,98
4 Інші поточні видатки 525,0 129,3 24,63
5 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 35,1 35,1 100,00
Всього 8 860,0 1 635,1 18,45