Організація благоустрою населених пунктів

Заплановано на рік

126 314,2 тис. грн.

Виконано за I квартал

29 913,6 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 364,2 0,0 0,00
2 Оплата послуг (крім комунальних) 66 921,9 16 600,7 24,81
3 Оплата водопостачання та водовідведення 126,8 0,0 0,00
4 Оплата електроенергії 37 000,0 12 620,6 34,11
5 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 540,0 163,3 10,60
6 Інші поточні видатки 57,3 0,0 0,00
7 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 441,0 0,0 0,00
8 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 3 500,0 0,0 0,00
9 Капітальний ремонт інших об`єктів 16 362,9 528,9 3,23
Всього 126 314,2 29 913,6 23,68