Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

Заплановано на рік

5 000,0 тис. грн.

Виконано за I квартал

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 5 000,0 0,0 0,00
Всього 5 000,0 0,0 0,00